Plant Identification - Perennials

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
Common Name Scientific Name Family Name Type
Peony Peony Paeonia Iactiflora Paeoniaceae Perennial
Prairie Gayfeather Prairie Gayfeather Liatris spicata Asteraceae Perennial
Purple Coneflower Purple Coneflower Echinacea purpurea Asteraceae Perennial